0969 48 38 48
haonguyenvinh90@gmail.com

Valve phát kính thực tế ảo miễn phí cho lập trình viên

Valve phát kính thực tế ảo miễn phí cho lập trình viên, đặc biệt sản phẩm này sẽ hướng đến những nhà phát triển game độc lập. Valve còn hợp tác với Microsoft để cùng phát triển thị trường thực tế ảo đầy màu mỡ và đầy hứa hẹn.Khi Valve tuyên...